Παρασκευή 6/5/2016


Qualifying Stage

Προσβάσεις

Road Book

Χάρτης

Σάββατο 7/5/2016


ΕΔ 1/4 Seajets Νέα Γραβιά

Προσβάσεις

Road Book 1Α

Road Book 1Β

Road Book 2

Χάρτης

ΕΔ 2/5 EKO Racing Άμφισσα

Προσβάσεις

Road Book

Χάρτης

ΕΔ 3/6 Παλαιοχώρι

Προσβάσεις

Road Book 1

Road Book 2

Χάρτης

Κυριακή 8/5/2016


ΕΔ 7/10 EKO Racing Ελευθεροχώρι

Προσβάσεις

Road Book 1

Road Book 2A-2B

Χάρτης

ΕΔ 8/11 Seajets Ρεγγίνι

Προσβάσεις

Road Book 1A-1B

Road Book 2

Χάρτης

ΕΔ 9/12 Ελάτεια

Προσβάσεις

Road Book 1

Road Book 2

Road Book 3

Χάρτης