Όροι Συμμετοχής

Ο εθελοντής, προκειμένου να συμβάλει στην άρτια και επιτυχή διεξαγωγή του SEAJETS Ράλλυ Ακρόπολις 2016, επιθυμεί να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην Οργάνωση, η οποία και τις αποδέχεται. Η Οργάνωση ευχαριστεί τον εθελοντή για την ανιδιοτελή προσφορά του.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, οι όροι συμμετοχής δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, ο δε εθελοντής, εκτός των άλλων δεν υπόκειται σε ωράριο, δεν έχει υποχρέωση συνεχούς συμμετοχής στον εθελοντισμό και δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε.

Ρητά δηλώνεται με την παρούσα ότι ο εθελοντής δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης ή αμοιβής από την Οργάνωση για την ανιδιοτελή προσφορά των υπηρεσιών του, δηλώνει δε ο ίδιος ότι ουδεμία αξίωση διατηρεί για οποιαδήποτε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή ή αντάλλαγμα έναντι της Οργάνωσης που να προέρχεται από την παρούσα ή εξ' αφορμής αυτής.

Σημειώνεται ότι ο εθελοντής δεν δικαιούται ούτε διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση ασφαλιστικής ή άλλης κάλυψης από τη Οργάνωση.

Ο εθελοντής υποχρεούται και εγγυάται ότι θα τηρεί και θα διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών ή γεγονότων των οποίων λαμβάνει γνώση κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του και δε θα τα καθιστά καθοιονδήποτε τρόπο γνωστά σε τρίτα πρόσωπα.

Ο ειδικότερος τρόπος προσφοράς των εθελοντικών υπηρεσιών δύναται να ρυθμίζεται κατά περίπτωση με ειδικότερη συμφωνία Οργάνωσης και εθελοντή.

Για την επίτευξη του σκοπού της εθελοντικής προσφοράς και τα εύρυθμης λειτουργίας της Οργάνωσης, ο εθελοντής επιβάλλεται να συμμορφώνεται με τις εγκύκλιες οδηγίες και τις πάσης φύσεως ανακοινώσεις της Οργάνωσης όπως αυτές ισχύουν και για το προσωπικό της (π.χ. σε ζητήματα κανόνων δεοντολογίας, τηρήσεως μέτρων ασφαλείας, υποχρεώσεων γνωστοποιήσεως φθοράς, απώλειας, κλοπής, βλάβης των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων της Οργάνωσης κ.ά.).

 

Η Οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει κατά πάντα χρόνο την παρούσα, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω. Επιπροσθέτως η Οργάνωση δικαιούται να ζητήσει και την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, αλλά μόνο εφόσον ο εθελοντής βαρύνεται με δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας ή παράταση της διάρκειας ισχύος της, θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Ο εθελοντής και η Οργάνωση δηλώνουν ρητώς ότι η μεταξύ τους σχέση είναι εξωνομική, δεν παράγονται δηλαδή από αυτήν νομικά δικαιώματα και νομικές υποχρεώσεις.

Ο εθελοντής δηλώνει ότι η Οργάνωση, τα μέλη της και οι υπάλληλοί της ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη έχουν έναντι των εθελοντών εκ της παροχής των εθελοντικών υπηρεσιών τους, εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται αυτή (π.χ. σωματικής βλάβης εξ ατυχήματος, θάνατο κλπ.).

 

Παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής Εθελοντών.

Συμπληρώστε την και στείλτε την στο email  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


 Ημερομηνία λήξης συμμετοχής: 27 Απριλίου 2016


 SEAJETS Acropolis Rally 2015

Με τη SEAJETS αλλάζει σελίδα το Ράλλυ Ακρόπολις

Read More

Relive the 2015 Acropolis Rally

Relive the 2015 Acropolis Rally

Read More

FIA ERC

Visit the official ERC site

Read More

History

Acropolis Rally History!

Read More
footer gif banner