Αρχική > Θεατές > Google Earth

Για να ανοίξετε τα παρακάτω αρχεία (μορφής *.kmz) απαιτείται να υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας η εφαρμογή Google Earth.

Αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη, πιέστε εδώ για να την κατεβάσετε. 

 

  Παρασκευή 28/03     
 

 Πρόσβαση στην Κατατακτήρια Διαδρομή

   
  Σάββατο 29/03    
 

 Ασφάλτινη Διαδρομή

   
  Κυριακή 30/03    
 

  Χωμάτινη Διαδρομή

   
ORGANIZERS GRAND SPONSOR Official Sponsors HOST MEDIA SUPPLIERS Specila Partners