Αρχική > Επικοινωνία

Όνομα
Επώνυμο
Email
Μήνυμα
Συμπληρώστε τα νούμερα που βλέπετε στην εικόνα.

 

CELERITAS, Συγκρότημα ΑΤΡΙΝΑ,  Λεωφ. Κηφισσίας 32 

151 25 Μαρούσι, Αθήνα
 
Τηλ.: +30 213 0041056
 
Fax: +30 210 6818599
 
e-mail (γραμματεία): contact@acropolisrally.gr
 
e-mail (γραφείο τύπου): media@acropolisrally.gr
 
e-mail (χορηγοί επικοινωνίας): mediasponsors@acropolisrally.gr
 
e-mail (marketing): marketing@acropolisrally.gr
ORGANIZERS GRAND SPONSOR Official Sponsors HOST MEDIA SUPPLIERS Specila Partners